Close

  ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଫଳାଫଳ

  ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଫଳାଫଳ
  ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
  ସମ୍ବଲପୁରର ଅଫିସରେ ଆରଡିସି (ଏନଡି) ରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ଭିତ୍ତିରେ ସିନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫରଙ୍କ ଖାଲି ପଦବୀ ବିରୋଧରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୁନ engage- ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ।

  ସମ୍ବଲପୁରର ଅଫିସରେ ଆରଡିସି (ଏନଡି) ରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ଭିତ୍ତିରେ ସିନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫରଙ୍କ ଖାଲି ପଦବୀ ବିରୋଧରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୁନ engage- ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ।

  28/12/2023 10/12/2024 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB) Download

  ସଂରକ୍ଷଣ କର